Mitsukoshi Ginza, Tokyo

Mitsukohsi Ginza, Tokyo

Ginza Mitsukoshi 5F, 4-6-16 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8212
Japan

T: 03-3535-9355
E: info@elliotrhodes.jp

Store Location

Opening Hours

Open Close
Monday 10:00 21:00
Tuesday 10:00 21:00
Wednesday 10:00 21:00
Thursday 10:00 21:00
Friday 10:00 21:00
Saturday 10:00 21:00
Sunday 10:00 21:00
Bank Holiday 10:00 21:00

the mitsukoshi ginza team

Name

Ms Noriko Noguchi, Ms Reiko Hashimoto & Mr Tamari Yuasa