Mitsukoshi Nihonbashi, Tokyo

Mitsukoshi Nihonbashi, Tokyo

2F Main Building, 1-4-1 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8001
Japan

T: 03-3274-1850
E: info@elliotrhodes.jp

Store Location

Opening Hours

Open Close
Monday 10:00 21:00
Tuesday 10:00 21:00
Wednesday 10:00 21:00
Thursday 10:00 21:00
Friday 10:00 21:00
Saturday 10:00 21:00
Sunday 10:00 21:00
Bank Holiday 10:00 21:00

The Mitsukoshi Nihonbashi team

Name

Nr Nasaaki Ishikawa, Ms Yayoi Funayama & Mr Takahiro Saimon